Novinky

Kdy má smysl patentovat?


Proces udělení patentu začne z pohledu patentového úřadu v okamžiku podání přihlášky a uhrazení příslušných poplatků. V přihlášce je třeba jasně a dostatečně podrobně popsat předmět ochrany, pro který je ochrana nárokována. Předmět ochrany, tak jak je popsán v přihlášce, již nemůže být rozšířen o další poznatky získané následným vývojem výrobku či služby.

Může se tedy stát, že pokud je přihláška podána v rané fázi vývojového procesu a technické řešení ještě nebylo ustáleno, patent je po několika letech udělen na technické řešení, např. klíčové části vyvíjeného výrobku či služby, které je odlišné od prodejní verze. Takto udělený patent tedy neposkytuje žádanou ochranu.

Na druhou stranu není praktické čekat s žádostí o patentovou ochranu až na finální řešení výrobku či služby. Hrozí totiž, že konkurence podá patentovou přihlášku na stejné či velmi podobné klíčové řešení výrobku či služby dříve, a náklady vynaložené do vývoje tak přijdou vniveč.

Jak postupovat při patentování?

Jak tedy nejlépe postupovat? Možných postupů se nabízí hned několik. V první řadě je vhodné provést průzkum dosavadního stavu techniky (to, co je již veřejně dostupné), tak aby vývojový tým získal informace o tom, co již existuje, a mohl se případně inspirovat tím, co již bylo publikováno. Poté co je vývojový tým seznámen s publikovanými možnostmi a identifikuje možná klíčová řešení pro daný výrobek či službu, lze definovat patentovou strategii pro zvolené cílové země a určit vhodný postup reflektující časové potřeby a finanční možnosti klienta.

Při patentování v USA lze sáhnout i po provizorních patentových přihláškách

V případě volby USA jako majoritního cílového trhu lze například u patentového úřadu Spojených států amerických podat několik tzv. US provizorních patentových přihlášek (US provisional applications), které pokryjí možné vývojové směry pro klíčová řešení výrobku či služby. Tyto tzv. provizorní přihlášky pak lze využít ve lhůtě jednoho roku pro podání řádné patentové přihlášky, která v sobě tyto provizorní přihlášky vhodně zkombinuje. Přičemž náklady na provizorní přihlášky jsou výrazně nižší než na řádné patentové přihlášky.

Dalším možným způsobem je podání rozsáhlé řádné přihlášky, která v sobě již zahrnuje možné vývojové směry a tuto přihlášku pak příslušně zúžit, eventuálně rozdělit na tzv. divizní přihlášky.

Při určování patentové strategie se poraďte s odborníky

K určení vhodné patentové strategie je tedy zapotřebí správné určení možných vývojových směrů a znalost možností patentové ochrany a postupů jednotlivých patentových úřadů v cílových zemích. Velké patentové kanceláře, mezi které se řadí i Cabinet Plasseraud, zaměstnávají patentové odborníky z různých zemí a jsou schopny poskytnout přidanou hodnotu díky znalosti cílových zemí a specifik postupů jednotlivých úřadů.